Zwiedzanie możliwe jest codziennie. Jednak podczas dni skupienia, rekolekcji, pielgrzymek czy konferencji naukowych zwiedzanie może być niemożliwe lub w znacznym stopniu ograniczone. O wszystkich utrudnieniach będziemy informować poniżej:

26.05 Prymicje w seminarium

Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie

20.06 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie

22-23 Pielgrzymka Powołaniowa do Rokitna

Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie