Zwiedzanie możliwe jest codziennie. Jednak podczas dni skupienia, rekolekcji, pielgrzymek czy konferencji naukowych zwiedzanie może być niemożliwe lub w znacznym stopniu ograniczone. O wszystkich utrudnieniach będziemy informować poniżej:

16.08- 24.08 Muzyka w Raju

Możliwość zwiedzania tylko w godzinach 9.00-17.00

28.08- 29.08 Paradyskie dni duszpasterskie

Możliwość zwiedzania tylko godzinach 17.00-19.00

30.08- 1.09 Rekolekcje Liderów Przyjaciół Paradyża

Godziny zwiedzania mogą ulec zmianie