Liturgia dzisiejszej niedzieli skupia się na obrazie Dobrego Pasterza. Poświęcenie się Pasterza przywróciło życie owcom i sprowadziło je z powrotem do owczarni.
Jezus zaprasza cię dzisiaj, to tego, abyś na nowo do Niego powrócił. Dzięki Jego odkupieńczej śmierci nie jesteś już „bezpańską” owieczką.
Pamiętaj w tym tygodniu o wszystkich, których Pan powołał i powołuje i proś o świętość dla nich.