Patron dnia dzisiejszego - św. Józef Rzemieślnik - przypomina nam, że Bóg ma upodobanie w codziennym trudzie człowieka. Ten wysiłek, dzięki łasce Boga uświęca człowieka i świat, a także staje się istotnym elementem każdej Mszy Świętej. To podczas Eucharystii owoc pracy rąk ludzkich - chleb i wino - stają się Ciałem i Krwią Zbawiciela.