„Lecz oczy ich były jakby przesłonięte (…) wziął chleb, odmówił błogosławieństwo i dawał im. Wtedy otworzyły im się oczy i poznali Go”. Zmartwychwstanie Jezusa wskazuje nam na potrzebę przemiany każdego z nas. Gdy uczniowie na początku drogi spotkali Jezusa, nie poznali Go, nic nie zmieniło się w ich życiu. Dopiero gdy podjęli współpracę ze Zbawicielem poprzez słuchanie Go, przyjęcie Jego daru Eucharystii, „otworzyły im się oczy”. Od razu potem pobiegli i oznajmili uczniom co się stało. Dzięki przemianie mocą prawdy i miłości stali się zdolnymi do głoszenia światu Chrystusa Zmartwychwstałego i rozpoczęcia procesu przejścia od wymiaru osobowego do wspólnotowego, byli w mocy przekształcać świat. Bądźmy otwarci na prawdę słów Jezusa i Jego miłość i nie bójmy się podejmować z nim współpracy, wtedy będziemy gotowi do dawania świadectwa oraz budowania i wzbogacania całej rzeczywistości.