Zanim Jezus posłał uczniów, aby głosili Dobrą Nowinę, wyrzucił im brak wiary. Paradoks. Bóg posyła na misję tych, którzy w Niego wątpią.
Otwórz się na Jezusa, pozwól Mu dotknąć ran swojej niewiary i wątpliwości, a On z pewnością je uleczy, gdy ty dotkniesz się Jego. Nie skupiaj się na swojej ranie, ale mimo rany wypełniaj misję, do której Jezus cię wzywa.
Wołaj dzisiaj: "Domine, si vis, potes me mundare!"- Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić!