ks. mgr Piotr BORTNIK

technologia informacyjna

ks. dr hab. Grzegorz CHOJNACKI, prof. US

teologia moralna

seminarium magisterskie

mgr Bogdan CZYŻ

wychowanie fizyczne

ks. dr hab. Andrzej DRAGUŁA, prof. US

homiletyka

teologia laikatu i apostolstwa

teologia przepowiadania

seminarium magisterskie

ks. dr Mariusz DUDKA

teologia moralna

praktyka spowiednictwa

ks. dr Radosław GABRYSZ

etyka

logika

ćwiczenia z historii filozofii

filozofia przyrody

ks. dr Dariusz GRONOWSKI

mass media w duszpasterstwie

ks. dr Bogusław GRZEBIEŃ

muzyka kościelna

ks. dr Mariusz JAGIELSKI

wstęp do teologii

ekumenizm

ćwiczenia z teologii dogmatycznej

mgr Kinga KASZEWSKA-BRAWER

warsztaty teatralne

ks. dr Zbigniew KOBUS

liturgika

ks. mgr Mariusz KOŁODZIEJ

kancelaria parafialna

ks. dr Maciej KUBALA

ćwiczenia z prawa kanonicznego

ks. dr Piotr KUBIAK

prawo kanoniczne

dr Piotr KUŚMIDER

psychologia ogólna

ks. dr Wojciech LECHÓW

katechetyka

ks. lic. mgr Zygmunt LISIECKI

ćwiczenia z liturgiki

ks. dr Łukasz ŁASZKIEWICZ

Egzegeza NT

Egzegeza ST

ks. dr Paweł ŁOBACZEWSKI

psychologia etapów edukacyjnych

ks. dr Andrzej MACIEJEWSKI

środowisko biblijne

wstęp do Pisma św.

teologia biblijna

ks. dr Łukasz MARCZAK

ćwiczenia z KNS

ks. dr Dariusz MAZURKIEWICZ

prawo kanoniczne

ochrona własności intelekt.

proseminarium

ks. dr  Marcin NAPADŁO

wstęp do filozofii

filozofia nauki

metafizyka

teoria poznania, antropologia filozoficzna

filozofia polityczna

ks. dr hab. Paweł PRÜFER, prof. AJP  

katolicka nauka społeczna

ks. dr hab. Jan RADKIEWICZ, prof. US

teologia dogmatyczna

seminarium magisterskie

ks. dr Andrzej SAPIEHA

teologia pastoralna

Ks. dr Wojciech SKÓRA

filozofia Boga

bp dr Paweł SOCHA

wykład monograficzny

ks. dr hab. Tadeusz STANISŁAWSKI, prof. UZ

prawo wyznaniowe

ks. dr hab. Dariusz ŚMIERZCHALSKI-WACHOCZ, prof. US

historia Kościoła

seminarium magisterskie

ks. dr Ryszard TOMCZAK

teologia fundamentalna

religiologia

ks. mgr Marek WALCZAK

współczesna literatura  polska

dr Paweł WALCZAK

historia filozofii

ks. dr Dariusz WOŁCZECKI

teologia duchowości

ks. mgr Zygmunt ZIMNAWODA

kancelaria parafialna