WYKŁADOWCY 2017/2018

1.  

ks. mgr Piotr BORTNIK

technologia inform.  

2.  

ks. dr hab. prof. US Grzegorz CHOJNACKI

teologia moralna, sem. nauk.

3.  

Ks. dr Zbigniew CIESZKOWSKI

ćwiczenia z teologii dogmatycznej

4.  

ks. dr Grzegorz CYRAN

pedagogika, wykład monogr.,

 sem. nauk.

5. 

mgr Bogdan CZYŻ

wychowanie fizyczne

6. 

ks. dr hab., prof. US Andrzej DRAGUŁA

homiletyka, teologia laikatu i apostolstwa, sem. nauk., emisja głosu

7.  

ks. dr Mariusz DUDKA

teologia moralna, bioetyka

8. 

ks. dr Radosław GABRYSZ

filozofia przyrody, ćwiczenia z logiki, hist. filozofii

9. 

ks. dr Dariusz GRONOWSKI

mass media w duszpasterstwie

10. 

ks. dr Bogusław GRZEBIEŃ

muzyka kościelna

11. 

ks. dr Mariusz JAGIELSKI

wstęp do teologii, ekumenizm

12. 

mgr Kinga KASZEWSKA-BRAWER

warsztaty teatralne, emisja głosu-ćw.

13. 

o. dr hab. Wojciech KLUJ

misjologia

14. 

ks. dr Zbigniew KOBUS

liturgika

15. 

ks. lic. mgr Mariusz KOŁODZIEJ

kancelaria parafialna

16. 

ks. dr Maciej KUBALA

prawo kanoniczne, j.włoski

17. 

ks. dr Piotr KUBIAK

prawo kanoniczne

18. 

ks. dr Wojciech LECHÓW

katechetyka, dydaktyka katech.,

seminarium nauk.

19. 

ks. lic. mgr Zygmunt LISIECKI

ćwiczenia z liturgiki

20. 

ks. dr Łukasz ŁASZKIEWICZ

egzegeza NT, egzegeza ST

21. 

ks. dr Paweł ŁOBACZEWSKI

psychologia

22. 

ks. dr Andrzej MACIEJEWSKI

środowisko biblijne, wstęp do Pisma św.,  teologia biblijna

23. 

ks. dr Dariusz MAZURKIEWICZ

prawo kanoniczne

24. 

ks. dr Marcin NAPADŁO

wstęp do filozofii, filozofia nauki, metafizyka, teoria poznania, antropologia filozoficzna, filozofia polityczna

25. 

ks. dr hab. Paweł PRÜFER

katolicka nauka społeczna

26. 

ks. dr hab. PROF US Jan RADKIEWICZ

teologia dogmatyczna, semin. nauk.

27. 

ks. dr Andrzej SAPIEHA

teologia pastoralna

28. 

prof. dr hab.Elżbieta SKORUPSKA-RACZYŃSKA

wykład monograficzny

29. 

ks. dr Wojciech SKÓRA

filozofia Boga

30. 

bp dr Paweł SOCHA

wykład monograficzny

31. 

ks. dr hab. Tadeusz STANISŁAWSKI

ochrona własności intelekt., prawo wyznaniowe

32. 

ks. dr hab. Prof. US Dariusz ŚMIERZCHALSKI-WACHOCZ

historia Kościoła, teologia patrystyczna, sem. nauk.

33. 

ks. dr Ryszard TOMCZAK

teologia fundamentalna, religiologia

34. 

ks. mgr Marek WALCZAK

współczesna literatura katolicka

35. 

dr Paweł WALCZAK

historia filozofii, logika

36. 

Ks. dr Dariusz WOŁCZECKI

teologia duchowości

37. 

ks. dr Roman WRÓBEL

sakrament pokuty

38. 

ks. dr Zygmunt ZAPAŚNIK

teologia duchowości

39. 

ks. mgr Zygmunt ZIMNAWODA

kancelaria parafialnaLEKTORZY JĘZYKÓW

 • mgr Ewa DOBROWOLSKA

  j. polski

  mgr Grażyna HATAŁA

  j. niemiecki

  ks. mgr Janusz ROMAN

  j. łaciński, j. grecki

  mgr Bogdan SIEMASZKO

  j. angielski