Zarząd Seminarium


Rektor
 ks. dr Dariusz Mazurkiewicz


Dyrektor ekonomiczny/prefekt
ks. dr Radosław Gabrysz

Prefekt
ks.  dr Bogusław Grzebień

Ojcowie duchowni
ks. dr Tadeusz Kuźmicki
ks. mgr Grzegorz Słapek