Nasze seminaryjne czasopismo "Paradisus" jest wydawane dwa razy w roku. Alumni opisują w nim ważne wydarzenia dla naszego domu, udzielają się reportersko, publikują swoje pierwsze artykuły. Opiekunem pisma jest ks. prefekt Radosław Gabrysz, odpowiedzialny również za korektę, a redaktorem naczelnym - kl. Mateusz Dąbrowski. Najbliższy numer "Paradisusa" ukaże się na 70-lecie istnienia naszego seminarium. 

 
paradisus2015.pdf
paradisus2_2013.pdf