Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu

Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu

kl. Damian Ślemp
Odsłony: 14996

 

W 1952 r. podjęto decyzję o przeniesieniu Wydziału Filozoficznego Seminarium do Gościkowa-Paradyża. Inauguracja roku akademickiego odbyła się w październiku 1952 r., a w grudniu paradyskie Seminarium zostało poświęcone przez ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Po wielu latach pocysterskie budowle w Paradyżu ponownie wypełniły się studiującą młodzieżą. Długoletni rektor paradyskiego Seminarium (1953-1971) ks. Gerard Dogiel wspominał, iż decyzja o przeniesieniu była ze wszech miar słuszna i korzystna zarówno dla seminarium, bo stary klasztor - wysokiej klasy dzieło sztuki sakralnej - stanowił wymarzone środowisko dla formacji kapłańskiej, jak i dla wspaniałego zabytku - perły Ziemi Lubuskiej, który przez lata czekał na mecenasa i odnowiciela. Studia w Paradyżu dla rzesz alumnów związane były z nauką, ale także z pomocą w pracach renowacyjnych klasztoru i kościoła. Od samego początku funkcjonowania Seminarium w Paradyżu rozpoczęto prace, najpierw zabezpieczające zabytek przed dalszym niszczeniem, a wkrótce także renowacyjne.

 

Lata sześćdziesiąte zapisały się w dziejach Paradyża prowadzonymi na wielką skalę pracami konserwatorsko-rewaloryzacyjnymi. Zainicjowane przez niestrudzonego rektora ks. G. Dogiela prace opisane zostały w książce jego autorstwa o dziejach opactwa paradyskiego. W 1966 r. prawie dokładnie w 200 lat od czasu, kiedy w XVIII wieku cystersi paradyscy przeprowadzili gruntowną barokizację kościoła i klasztoru, podjęte zostały prace nad regotyzacją wnętrza kościoła. Oczyszczone zostały ceglane elementy gotyckie, żebra na sklepieniach naw. Jak ogromne wrażenie wywiera na gości opactwo, najlepiej świadczy fakt, iż w czasie Sesji Plenarnej Episkopatu Polski, odbywającej się w 1971 r. w Paradyżu, uczestniczący w jej obradach biskupi wyrażali zgodnie opinię, że jest to najpiękniejsze seminarium w Polsce.