Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

Likwidacja opactwa

Likwidacja opactwa

kl. Damian Ślemp
Odsłony: 8922

 

Wiek XVIII, w którym tak wspaniale odnowiono budowle paradyskie, był ostatnim stuleciem rozwoju opactwa. Pomimo spadku liczby zakonników i trudności w zarządzaniu dobrami ziemskimi, ówcześni opaci potrafili zgromadzić wystarczające środki, aby z rozmachem przeprowadzić prace związane z barokizacją klasztoru. Po 1740 r., wraz z zajęciem przez króla pruskiego Śląska, a z nim ziemi świebodzińskiej, utrudnione zostało zarządzanie dobrami ziemskimi.

 

Drugi rozbiór Polski w 1793r, i w konsekwencji włączenie wraz z Wielkopolską opactwa w granice państwa pruskiego, przyspieszył upadek klasztoru. W 1796 r. większość dóbr paradyskich została skonfiskowana przez rząd pruski. Ostatecznej likwidacji opactwa dokonano w 1834 r. Przebywających w klasztorze zakonników skierowano do okolicznych parafii wiejskich. Część wyposażenia klasztoru sprzedano na licytacji. Słynna biblioteka klasztorna uległa rozproszeniu, przy czym już wcześniej część księgozbioru przekazana została przez Karola Fałęckiego, ostatniego przeora paradyskiego, do biblioteki w Warszawie.

 

Po 600 latach od czasu fundacji, cystersi zmuszeni zostali do opuszczenia swojego opactwa, do którego już nigdy nie powrócili. Paradyż, wzniesiony i otaczany troskliwą opieką przez pokolenia cystersów, został przejęty przez państwo pruskie.