Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

Zadania Przyjaciół Paradyża

kl. Radosław Zemsta
Odsłony: 594

1. Modlitwa za powołanych i o nowe powołania jest głównym obowiązkiem członków Dzieła. Chodzi tu o regularną ( codzienną ) modlitwę w następujących intencjach
   - za Ojca św., biskupów naszej diecezji oraz wszystkich jej kapłanów, szczególnie duszpasterzy swoich wspólnot parafialnych;
   - za alumnów, wychowawców i wykładowców naszego Seminarium Duchowego w Paradyżu;
   - za wspólnoty zakonne, posługujące w naszej diecezji;
   - o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza dla naszej diecezji;
   - za osoby duchowne i zakonne, przeżywające szczególne trudności na drodze powołania;
   - za zmarłych biskupów, kapłanów i alumnów naszej diecezji oraz zmarłych kapłanów i osoby zakonne, z których posługi korzystaliśmy.

    2. Pogłębianie własnej wiary i rozwijanie życia duchowego, aby stać się świadomym i aktywnym członkiem Kościoła w swojej wspólnocie parafialnej to zadanie, które członkowie Dzieła realizują poprzez regularne życie sakramentalne, rozważanie Pisma św., spotkania formacyjne, lekturę i inne formy. Dzięki temu stają się pomocą wsparciem dla swoich duszpasterzy, współpracując z nimi w kształtowaniu życia parafii. Są do dyspozycji zawsze wtedy, gdy zajdzie potrzeba pomocy fizycznej czy zaangażowania w jakieś dzieło duchowe.

     3. Dawanie świadectwa swojej wiary i przywiązania do Kościoła to zadanie, które realizuje się na zewnątrz ( w miejscach pracy czy nauki, w rodzinie, w spotkaniach towarzyskich itp. ) i polega na przedstawianiu pozytywnego obrazu Kościoła, na odważnym przyznawaniu się do własnej tożsamości chrześcijańskiej oraz roztropnym stawaniu w obronie Kościoła wobec różnych form krytyki czy ataku.

     4. Ofiara materialna na potrzeby Seminarium oraz Duszpasterstwa Powołań jest zadaniem całkowicie dobrowolnym i może być realizowana poprzez dowolnej wielkości składki, przekazywane do Seminarium bezpośrednio ( np. wpłatą na konto, przekazem pocztowym ) lub za pośrednictwem proboszcza czy lidera grupy parafialnej. Dobrze jest podać cel ofiary ( na utrzymanie Seminarium, na remont Paradyża, na działalność pokoleniową czy na rzecz alumnów z uboższych rodzin ). Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że dar materialny nie jest obowiązkowy - można go zastąpić jakimś darem duchowym ( post, ofiarowanie cierpienia, dodatkowa modlitwa itp. ).