Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

Wykładowcy naszego Seminarium w roku akademickim 2016/2017

 

 


 

ks. kan. mgr Piotr Bortnik                                    

Technologia informacyjna


 

ks. kan. dr hab. prof. US. Grzegorz Chojnacki                                    

Teologia moralna, seminarium naukowe


 

ks. dr Zbigniew Cieszkowski                              

ćwiczenia z teologii dogmatycznej


ks.kan. dr Grzegorz Cyran                                                              

Pedagogika ogólna, pedagogika etapów edukacyjnych 


 

mgr Bogdan Czyż                                              

Wychowanie fizyczne


  

mgr Ewa Dobrowolska            

Język polski


ks.kan. dr hab. prof. US . Andrzej Draguła                       

Homiletyka, emisja głosu, teologia laikatu i apostolstwa, seminarium naukowe


 

ks. dr Mariusz Dudka                    

Teologia moralna, zagadnienia bioetyczne w praktyce spowiedniczej


 

ks. mgr Radosław Gabrysz                    

Etyka, ćwiczenia z logiki, ćwiczenia z historii filozofii


 

 ks. dr Dariusz Gronowski                                        

Mass media w duszpasterstwie


 

ks. kan. dr Bogusław Grzebień                                  

Muzyka kościelna 


 

mgr Grażyna Hatała                                    

Język nowożytny (niemiecki)


  

ks. dr Mariusz Jagielski                                       

Wstęp do teologii, ekumenizm


 

 

mgr Marek Jurek                                                  

Konwersatorium


 

mgr Kinga Kaszewska-Brawer                                               

Warsztaty teatralne, ćwiczenia z fonetyki pastoralnej


 

ks.prałat kan. dr Zbigniew Kobus                                               

Liturgika


 

ks. kan. lic. mgr Mariusz Kołodziej                                                  

Kancelaria parafialna


  

ks. dr Maciej Kubala                                                        

Prawo kanoniczne, j. włoski


  

ks.kan. dr Piotr Kubiak                                                        

Prawo kanoniczne


  

ks.kan. dr Wojciech Lechów                                             

Katechetyka, dydaktyka katechetyczna , seminarium naukowe


 

ks. prał. lic. mgr Zygmunt Lisiecki                                             

Ćwiczenia z liturgiki


 

ks. dr Łukasz Łaszkiewicz

Egzegeza Starego i  Nowego Testamentu,  seminarium naukowe


 

ks. kan. dr Paweł Łobaczewski

Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa, Psychologia pastoralna


  

ks. dr Andrzej Maciejewski

Środowisko biblijne, wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego, teologia biblijna


  

ks. kan. dr Dariusz Mazurkiewicz                                              

Prawo kanoniczne


 

ks. dr Marcin Napadło

Wstęp do filozofii, etyka, filozofia nauki, metafizyka, teoria poznania, antropologia filozoficzna, filozofia polityczna, seminarium naukoweks. dr hab. Paweł Prüfer 

Katolicka nauka społeczna


 

ks. kan. dr hab  prof. US.  Jan Radkiewicz

Teologia dogmatyczna, seminarium naukowe


 

ks. mgr Janusz Roman 

Język łaciński, Język grecki


 

ks. kan. dr Andrzej Sapieha

Teologia pastoralna


 

mgr Bogdan Siemaszko

Język nowożytny (angielski)


 

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Język religijny w ujęciu dawnym i współczesnym

 


 

bp dr Paweł Socha CM

Teologia duchowości


 

ks.kan. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. KUL

Prawo wyznaniowe, Ochrona własności intelektualnej


 

ks. dr hab. prof. US. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz

Historia Kościoła, teologia patrystyczna, seminarium naukowe


 

ks. prafat dr Ryszard Tomczak

Religiologia, teologia fundamentalna


 

ks. kan. mgr Marek Walczak

Współczesna literatura katolicka


 

dr Paweł Walczak

Historii filozofii, logika


 

ks. dr Dariusz Wołczecki

Teologia duchowości


 

ks. prałat dr Roman Wróbel

Sakrament pokuty


 

ks. prałat kan. mgr Zygmunt Zimnawoda

Kancelaria parafialna