Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

Struktura

kl. Radosław Zemsta
Odsłony: 706

Struktura organizacyjna

Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom ma zasięg ogólnodiecezjalny i opiera się na indywidualnych deklaracjach przynależności, złożonych przez zainteresowane osoby w Diecezjalnym Duszpasterstwie Powołań w Paradyzu, jeśli w danej parafii jest przynajmniej kilka osób, które wstąpiły do Dzieła, powinny się one zorganizować w parafialną wspólnotę „Przyjaciół Paradyża", którą kieruje proboszcz lub wyznaczony przez niego duszpasterz.

Grupa taka funkcjonuje na zasadach określonych   przez   własnych   duszpasterzy, korzystając ze wskazówek moderatora diecezjalnego.

  Możliwe jest też, że jakaś istniejąca grupa  parafialna  (służba  liturgiczna,  „żywy różaniec" itp.) podejmuje wspólną decyzję o włączeniu się w ruch „Przyjaciół Paradyża". Nie ma wtedy potrzeby prowadzenia osobnej formacji, a wystarczy niektóre ze swoich spotkań poświęcić tematyce powołaniowej.

Do ruchu mogą należeć także osoby zamieszkałe poza Diecezją Zielonogórsko-Gorzowską, np. rodziny, krewni i przyjaciele księży czy osób zakonnych, pracujących na jej terenie lub stąd pochodzących.
Poza terenem Diecezji nie tworzy się jednak wspólnot parafialnych.

Osoby pragnące  wstąpić  do  Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom mogą pobrać deklaracje od liderów istniejących grup parafialnych „Przyjaciół Paradyża" lub zwrócić się do Duszpasterstwa Powołań

Stałe zobowiązania:

1) codziennie: 1 cząstka różańca i modlitwa „Przyjaciół Paradyża" w podanych intencjach

2) co miesiąc: Komunia św. w pierwszy czwartek miesiąca lub w najbliższym możliwym dniu

Zobowiązania dobrowolne:

Wspólnoty parafialne mogą podejmować dodatkowe zobowiązania takie, jak np. adoracja Najśw. Sakramentu w l czwartki w intencji powołań, „duchowa adopcja" kleryka lub kapłana przez otoczenie go codzienną modlitwą, ofiarowanie Mszy św., Drogi Krzyżowej czy pielgrzymki w intencji powołań itp.

Owoce duchowe:

W intencji „Przyjaciół Paradyża" w każdy czwartek odprawiana jest Msza św. z udziałem całej wspólnoty seminaryjnej, ponadto otaczamy ich modlitwą w czasie adoracji Najśw. Sakramentu w czwartki oraz w nowennie przed obrazem Matki Bożej Paradyskiej w środy. Można też w różnych swoich potrzebach przesyłać na adres Referatu Powołaniowego intencje do modlitwy, intencje Mszy św., wypominki za zmarłych Przyjaciół i ich bliskich.

Ważne daty:

1) IV Niedziela Wielkanocna („Niedziela Dobrego Pasterza") - pielgrzymka „Przyjaciół Paradyża" do Seminarium;

2) Niedziela Chrystusa Króla - święto patronalne Seminarium, wizyta alumnów w parafiach;

3) II weekend września - rekolekcje dla liderów grup parafialnych „Przyjaciół Paradyża" ;

4)    Dzień Otwartej Bramy