Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

Regulamin Konkursu 2017 rok

Regulamin konkursu 2016/17

kl. Radosław Zemsta
Odsłony: 730

                                                                          REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO
DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

 1. Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów (zwany dalej Konkursem) organizowany jest przez Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl
  i Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne, zwanych dalej Organizatorami.
 2. Konkurs adresowany jest do chłopców (mężczyzn), którzy aktualnie należą do Liturgicznej Służby Ołtarza. Górna granica wieku wynosi 26 lat.
 3. Cele Konkursu:

- rozbudzanie zainteresowania tematyką biblijną,

- zachęcanie do czytania Pisma Świętego,

- formacja biblijno-liturgiczna,

- kształtowanie postaw biblijnych,

- chrześcijańska rywalizacja,

- ubiblijnianie posługi liturgicznej.

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby indywidualne oraz drużyny od 3 do 5 osób (uczestnik indywidualny nie może być częścią drużyny).
 2. Konkurs dla uczestników indywidualnych podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: I) szkoła podstawowa i gimnazjum; II) szkoła ponadgimnazjalna
  i studenci (Organizatorzy będą wymagać legitymacji szkolnej lub studenckiej, a jej brak będzie powodował wykluczenie z Konkursu). Dla obu kategorii wiekowych obowiązują te same informacje dotyczące przebiegu i zasad Konkursu.
 3. Każda edycja Konkursu odbywa się w dwóch etapach – eliminacje diecezjalne
  i finał ogólnopolski. Organizatorzy dostarczają do poszczególnych diecezji zestawy pytań i odpowiedzi na pierwszą część (diecezjalną), natomiast Księża odpowiedzialni w diecezjach, w oparciu o przesłane pytania, wyłaniają zwycięzców: po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej oraz drużynę.
 4. Każda parafia (na etapie diecezjalnym) i każda diecezja (na etapie ogólnopolskim) może być reprezentowana przez:
  1. jednego uczestnika indywidualnego w jednej z kategorii wiekowych,
  2. dwóch uczestników indywidualnych z obu kategorii wiekowych,
  3. jedną drużynę (osoby w drużynie mogą być w różnym wieku),
  4. jedną drużynę oraz indywidualnie jednego uczestnika (lub dwóch uczestników).

Nie może być natomiast dwóch drużyn. W przypadku większej liczby chętnych, należy przeprowadzić eliminacje, by wyłonić zwycięzców.

 1. Przebieg Konkursu (na obu etapach):

a) test pisemny (ok. 45 min) – należy zadeklarować kto bierze udział indywidualny,
a kto drużynowy

- do finału ustnego przechodzą trzy osoby indywidualne (z danej kategorii wiekowej) i trzy drużyny (liczymy punkty trzech najlepszych osób z danej drużyny
i tylko te trzy osoby biorą udział w rozgrywce finałowej na etapie diecezjalnym; natomiast do finału ogólnopolskiego ponownie może przystąpić cała drużyna – 3, 4 lub 5 osób – a po teście pisemnym znów zostaną wyłonieni trzej, którzy wejdą do finału ustnego)

b) finał ustny:

     - finaliści losują kolejność odpowiadania i numer zestawu pytań,

     - w każdej kategorii (indywidualnie oraz drużynowo) finaliści odpowiadają na pytania z tego samego zestawu,

- Komisja decyduje o ilości przyznawanych punktów

8. Organizatorzy Konkursu zapewniają nagrody dla zwycięzców i upominki dla wszystkich uczestników.

9. Udział w Konkursie nie jest związany z żadną opłatą. Organizatorzy zachęcają jedynie do złożenia dobrowolnej ofiary, która pozwoli na częściowe pokrycie kosztów organizacji Konkursu.

10. W sprawach nieokreślonych w regulaminie proszę o kontakt z Organizatorami.