Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

LRPO 2007-2013


Gospodarowanie kompleksem zabytkowych obiektów to zaszczyt, ale także odpowiedzialność, związana z koniecznością utrzymania obiektów i zachowania ich historycznej substancji. W związku z rosnącymi kosztami eksploatacji, a także zagrożeniem niszczenia struktury budynków na skutek niekorzystnych procesów fizyko-chemicznych zachodzących w murach, władze Seminarium podjęły decyzję o termomodernizacji kompleksu obiektów przy zastosowaniu ekologicznych rozwiązań, przyjaznych zarówno środowisku jak i zabytkom. Wszelkie rozwiązania technologiczne konsultowane były z wojewódzkim konserwatorem zabytków.


W sierpniu 2009 roku złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej II stopnia, wniosek o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja obiektów pocysterskich Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu wraz z wymianą dotychczasowego źródła ciepła na hybrydowy skojarzony układ grzewczy oparty o odnawialne źródła energii. 


Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego, projekt Seminarium Duchownego otrzymał dofinansowaniez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; Priorytet III: „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”; Działanie 3.2. „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

 


kolektory


Zakres prac inwestycyjnych to cztery zadania:

1/ termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą źródła ciepła

2/ termomodernizacja budynku Sali widowiskowo-sportowej

 3/ termomodernizacja Domu Rekolekcyjnego

 4/ termomodernizacja Budynku sióstr.Zaprojektowany układ grzewczy działa w systemie automatycznym w układzie skojarzonym. Pierwszeństwo w przekazywaniu energii cieplnej ma zawsze źródło o najniższej cenie GJ energii. Załączanie poszczególnych elementów systemu grzewczego odbywa się w następującej kolejności: kolektory słoneczne, pompa ciepła typu powietrze woda, podgrzewacz szczytowy – kocioł gazowy, grzałki elektryczne.