Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

List Moderatora

ks. Rafał Tur
Odsłony: 420

 

Pragniemy przypomnieć wszystkim Wspólnotom Przyjaciół Paradyża, że w tym roku obchodzimy 25-lecie powstania Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom.

Historia Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom, powszechnie znanego jako „Przyjaciele Paradyża”, sięga 1989 r. Inicjatywa wyszła od ówczesnego ordynariusza, Biskupa Józefa Michalika i była związana z wydarzeniami w życiu Kościoła powszechnego i diecezjalnego. Szczególnie ważnym przeżyciem dla naszej diecezji była w tym czasie koronacja Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny w Rokitnie. Wśród pod-stawowych zadań związanych z jej przygotowaniami, pojawiła się sugestia i zachęta do powołania grup modlitewnych mających wypraszać łaski nowych powołań oraz będące duchową pomocą i wsparciem dusz-pasterskiej pracy kapłanów. Jako cel tego dzieła przyjęto więc zaangażowanie ludzi świeckich w duchową i materialną pomoc osobom powołanym do życia kapłańskiego i zakonnego, zwłaszcza przygotowującym się do kapłaństwa w naszym Seminarium Duchownym w Paradyżu.

Inauguracja działalności „Przyjaciół Paradyża” miała miejsce pod-czas wyznaczonego na dzień 29 kwietnia 1990 r. spotkania w Gościkowie-Paradyżu. Dziś od tej chwili mija 25 lat, w diecezji powstają nowe grupy, a ich działalność ożywia apostolsko i modlitewnie życie poszczególnych parafii i całej diecezji. Z radością i w duchu wdzięczności Bogu za dar Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom chcemy wspólnie przeżyć obchody Jubileuszu. Mogą być one okazją do pełniejszego doświadczenia bogactwa i piękna naszego Kościoła diecezjalnego.

Jubileusz to czas łaski i szczególnego działania Boga w życiu całej Wspólnoty. Dlatego konieczne jest przygotowanie się do przyjęcia Bożych darów. Prosimy więc o gorącą modlitwę, aby przeżyć te dni z wdzięcznością Bogu i wspólną radością. Mamy nadzieję, że Jubileusz zaowocuje w sercu każdego z nas żarliwą wiarą, wzajemną miłością, a we wspólnotach parafialnych ożywieniem życia religijnego.

Trudno dzisiaj oddać słowami bezcenną wartość modlitw, cierpienia i darów materialnych, które Przyjaciele Paradyża ofiarowali naszemu Seminarium Duchownemu oraz wielu kapłanom naszej diecezji. Stanowią one wspaniałe świadectwo przywiązania i szacunku do Sakramentu Kapłaństwa oraz szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej Ozdoby Paradyża, która w Domu Ziarna jest wyjątkowo czczona i kochana.

Spojrzenie w przeszłość chce być wspominaniem także po to, by odnaleźć wszystkich ludzi, których Bóg „wpisał” w tajemnicę życia Duchowego Dzieła Pomocy Powołaniom: kapłanów, ofiarodawców, dobro-dziejów, a więc tych wszystkich, którzy budowali tę wspólnotę i ożywia-li ją świadectwem żywej wiary – zarówno żyjących jak i tych, których Pan powołał już do siebie.

Wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo powołań, szczególnie liderom parafialnych kół Przyjaciół Paradyża serdecznie dziękujemy i zapewniamy, zgodnie z założeniami Dzieła, o naszej nieustannej, modlitewnej pamięci.

                                                                                                                                              W imieniu całej

                                                                                                                                       Wspólnoty Seminaryjnej

                                                                                                                                                Ks. Rafał Tur

                                                                                                                                      Moderator Dzieła Duchowej

                                                                                                                                            Pomocy Powołaniom