Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

Historia Przyjaciół Paradyża

kl. Radosław Zemsta
Odsłony: 639

Źródła Przyjaciół Paradyża należy wskazać trzy. Przede wszystkim mogło się ono narodzić dzięki posoborowemu otwarciu Kościoła na ludzi świeckich. Po drugie, powstanie było silnie związane z koronacją słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej. Ostatnim źródłem jest niezwykła postać abpa Józefa Michalika, który jako pierwszy zaproponował, żeby nadać spontanicznym modlitwom o powołania strukturę formalną.

Za oficjalną datę powstania grupy Przyjaciół Paradyża uważa się 29 kwietnia 1990 r., kiedy to w diecezjalnym seminarium spotkali się pierwsi animatorzy z 48 parafii.

Już rok później do wspólnoty należało 870 członków z 68 parafii. Wówczas też zaczęły się coroczne pielgrzymki Przyjaciół do Paradyża, by tam adorować Najświętszy Sakrament, uczestniczyć w Mszy Świętej i spotkać się z księżmi, klerykami i innymi członkami grupy. Przy tej okazji zebrani wsłuchiwali się w konferencje prowadzone przez biskupów lub wykładowców paradyskich. Rozpoczęła się też tradycja, aby to diecezjalny moderator wraz z klerykami opuszczali czasem mury seminarium i odwiedzali poszczególne wspólnoty w ich miejscach zamieszkania.

Ważną datą był też 6 stycznia 2007, kiedy to bp Adam Dyczkowski zatwierdził Statut Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom.

Największą liczbę członków odnotowano w Roku Wielkiego Jubileuszu – 3256 osób zrzeszonych było przy 178 parafiach.

Obecnie do grupy należy 1200 osób z 64 parafii.

 

Daty związane z Grupą Przyjaciół Paradyża:

29.04.1990 r. – spotkanie formalno- modlitewne. Wzięli w nich udział animatorzy z 48 parafii

25.08.1990 r. – Ks. Marek Kidoń   zostaje opiekunem Przyjaciół Paradyża

8.04.1991 r. – wzrost grup do 68 parafii – 870 członków

28.09.1991 r. – I Pielgrzymka – spotkanie członków grup Przyjaciele Paradyża- uczestniczyło 165 z 33 wspólnot

27-29.08.1993 r. - Rekolekcje pt „ Życie duchowe – składaniem ofiary z siebie”

1993 r.  – 122 wspólnoty – 2083 członków

1996 r. – 2858 członków

1997 r. - 8 spotkań w parafiach z klerykami ; VII Pielgrzymka   - wzięlo w niej 435 osób ; 2 czerwca Przygotowanie do Pielgrzymki Jana Pawła II w Gorzowie

1998 r.- Pielgrzymka Przyjaciół Paradyża – II Niedziela Wielkanocna

1999 r. – I Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń „ Otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami

2000 r. - IV Niedziela WielkanocnaJ ubileuszowa Pielgrzymka  ;  19- 21 marzec Krajowy Kongres Powołań w Częstochowie   ; Rekolekcje Przyjaciół Paradyża – 22-24 wrzesień - „ Proście Pana żniwa ”

2001 r. – 6 maj Tydzień Modlitw o nowe powołania Kapłańskie i Zakonne   21- 23.09.2001 Rekolekcje

2002 r. – Spotkanie Przyjaciół Paradyża   21 kwiecień „ Jezus ,miłosierny Pasterz"

2003 r. – 11 maj Pielgrzymka Prayjaciół Paradyża „ Powołani na wzór Chrystusa

2004 r –Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Grup Wspierających Powołania.

20.06.2006 r. przedstawienie Statutu Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom Ks. Bp. Adamowi Dyczkowskiemu

6 stycznia 2007 r. bp Adam Dyczkowski zatwierdził Statut Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom.