Najbliższe wydarzenia

 • 29 04
  Rocznikowy wyjazd formacyjny - " Majówka" 01:00

 • 05 05
  Zakończenie okresu propedeutycznego- Przymierze Formacyjne

 • 06 05
  Zakończenie wykładów VI roku i początek sesji zaliczeniowej

 • 29 04 - 07 05
 • 07 05 - 12 05
 • 14 05 - 15 05
 • 15 05 - 22 05
 • 22 05 - 26 05
 • 26 05 - 29 05

Królewskie Seminarium Nauczycielskie w Paradyżu (1836-1926)

 

Zachowane w dobrym stanie budynki dawnego opactwa nie stały długo opustoszałe. Rząd pruski postanowił, że powstanie w nich królewskie seminarium kształcące nauczycieli. W czasie istnienia seminarium nauczycielskiego w miarę możliwości jego władze dbały o dawne kościoła, głównie kaplice, zostało otynkowane. W tym czasie przykryto tynkiem freski w kaplicy Świętego Krzyża, na nowo odsłonięte dopiero w czasie remontu w latach 1965-1970. W 1921 r. rozpoczęto przebudowę i renowację organów, zakończoną w 1931 r. W ostatnich latach istnienia seminarium przeprowadzono prace renowacyjne koron i sukienek z obrazu Matki Bożej Paradyskiej.