Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

Ćwierć wieku przyjaźni

kl. Wojciech Lisiewicz
Odsłony: 1258

b_300_200_16777215_00_images_25lat.jpgTo już 25 lat. Od ćwierć wieku w naszej diecezji istnieją grupy Przyjaciół Paradyża, które swoją modlitwą wspierają powołania do naszego seminarium. Paradyż gościł dziś ponad 400 swoich przyjaciółek i przyjaciół. Przyjechali oni, by jednym głosem, razem z formatorami i klerykami podziękować za ten piękny jubileusz i prosić o kolejne owoce tego dzieła.

 

Zobacz galerię

„Każdy jubileusz jest przystankiem” – rozpoczął spotkanie ks. Rafał Tur, obecny moderator grup Przyjaciół Paradyża – „dziś stajemy tu przed Bogiem i innymi ludźmi, by podziękować za dwadzieścia pięć lat trwania tej wspólnoty”.

Dzień rozpoczął się od zawierzenia wszystkich przyjaciół i powołanych w modlitwie godzinkami ku czci Najświętszej Marii Pannie. Po nich głos zabrał ks. Marek Kidoń, pierwszy moderator Grupy. Dzielił się on swoim doświadczeniem i wspominał początki dzieła duchowej pomocy kapłanom. Pokazał jak energicznie rozwijała się ta wspólnota przez lata. „Im więcej modlitwy, tym więcej księży, im więcej ofiary, tym są oni świętsi” – powtarzał. Zachęcał też do przeciwstawiania się złym opiniom na temat księży. Te narzekania powinny być impulsem do nawrócenia, do zmiany sposobu mówienia i modlitwy o powołania.

W przerwie między spotkaniami można było wysłuchać recitalu organowego dk. Mateusza Szerwińskiego, a także zdobyć autograf ks. Marka Kidonia w książce, którą poświęcił Grupie. „Jest to kompendium wiedzy o wspólnocie, którą tworzycie. Są tam teksty modlitw i piosenek, dokumenty, które były u zarania wspólnoty” – wyliczał autor.

Najważniejszym punktem dnia była dziękczynna Msza Święta pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy, dawnego współpracownika bpa Józefa Michalika, założyciela Przyjaciół Paradyża. Kaznodzieja przytoczył myśli, które przyświecały bpowi Michalikowi przy inicjowaniu Grupy. Wiedział on, że Bóg oczekuje wkładu ludzkiego w procesie powoływania do kapłaństwa. Postanowił więc zmobilizować do modlitwy za nowych duchownych tej diecezji.

Biskup Paweł opisał też zadania kapłana jako pośrednika między Bogiem a ludźmi, a także naśladowcy Chrystusa, który mocą Ducha Świętego może sprawować sakramenty. Potrzebni są więc nowi kapłani, szczególnie w dzisiejszej Europie i Ameryce, w których – w porównaniu z Afryką i Azją – można mówić o kryzysie powołań.

Modlitwa za powołanych – już funkcjonujących duszpasterzy: Ojca Świętego, biskupów, kapłanów – oraz tych, którzy to powołanie rozeznają, jest więc głównym zadaniem Przyjaciół Paradyża. Kaznodzieja polecił szczególnie tych duchownych, którzy przeżywają kryzys, a także zmarłych już księży.

Drugim celem grup Przyjaciół Paradyża jest własny rozwój duchowy ich członków. Dzięki temu mogą się oni stać świadomymi i odpowiedzialnymi członkami Kościoła. To prowadzi do pracy przez modlitwę, także poprzez żywe świadectwo swojej wiary, aktywną pomoc parafii.

Po Eucharystii i obiedzie wszyscy przyjaciele obejrzeli film o życiu w seminarium, a także wysłuchali piosenki „Powołałeś mnie” paradyskiego zespołu The Birets.

W naszej diecezji działa ponad 1200 przyjaciółek i przyjaciół naszego domu skupionych w 64 grupach. Ich modlitwa wspiera kleryków i księży już od 25 lat. Za całe poświęcenie jesteśmy im bardzo wdzięczni. Dziękujemy! Bóg zapłać! Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach, rekolekcjach, akatystach i odpustach!