Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

Prosząc o beatyfikację

kl. Rafał Zbrożek

pluta           21 stycznia 2017 r. nasz Kościół diecezjalny obchodził kolejną rocznicę śmierci Sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty. Z tej okazji w kościele katedralnym w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego, Tadeusza Lityńskiego. Oprawę liturgiczną tej uroczystości przygotowali klerycy naszego seminarium duchownego, by razem ze zgromadzonym prezbiterium oraz wiernymi prosić o rychłą beatyfikację bp. Pluty.

 

 Fot: Krzysztof Król

 

            

 

Nabożeństwo Ekumeniczne w Paradyżu

kl. Radosław Zemsta

ekumenizm02Kościół w styczniu obchodzi Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczne spotkania i nabożeństwa ekumeniczne przebiegają pod myślą z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian: „ Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”.

20 stycznia takie nabożeństwo odbyło się również w naszym Seminarium. Nabożeństwu przewodniczył ks.dr hab.  Grzegorz Chojnacki, natomiast kazanie wygłosił pastor Dariusz Lik.

  Zobacz galerię

„Zaręczeni” z Kościołem

kl. Dawid Klepusewicz

           kandydatura030 8 stycznia 2017 roku, w święto Chrztu Pańskiego, siedmiu alumnów piątego roku, w obecności ks. bpa Stefana Regmunta, księży formatorów, alumnów Wyższego Seminarium Duchownego i najbliższej rodziny, zostało oficjalnie przedstawionych jako kandydaci do święceń diakonatu i prezbiteratu.

  Zobacz galerię

Czytaj więcej...