Witaj, Oblubienico Dziewicza...

Już od bardzo wielu lat Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu organizuje Akatyst ku czci Bogurodzicy – hymn liturgiczny, wysławiający przymioty Matki Najświętszej. Zgromadzeni w świątyni chrześcijanie spotykają się przy zgaszonych światłach, rozjaśniając otoczenie jedynie za pomocą niewielkich świec, które odpalają od paschału. Wierni, oddają część Oblubienicy Dziewiczej w postawie stojącej, śpiewając przy akompaniamencie chóru. W tym roku składał się on nie tylko z kleryków naszego seminarium, ale także z uczestników Szkoły Animatora i zaproszonych gości.

                14 października br. do Paradyża przybyło ok. 1000 wiernych, w tym ponad 30 kapłanów. Wspólna modlitwa została zapoczątkowana Różańcem
o godz. 17:00 – nabożeństwu przewodniczył ks. Tadeusz Kuźmicki, ojciec duchowny naszego seminarium. Punktualnie o godz. 18:00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Grzegorz Słapek – drugi z duchowych przewodników paradyskich alumnów. Po Mszy świętej przybyli goście zostali zaproszeni na poczęstunek,
a o godz. 20:00 wybrzmiał śpiew otwierający akatyst.

                Tekst tego hymnu liturgicznego określa Maryję m.in. jako „drabinę, po której sam Bóg z nieba zstąpił”, „szafarkę wszech dobrodziejstw Bożych”, czy „bastion niezdobyty Kościoła świętego”. Pragnienie uczczenia Matki Zbawiciela gromadzi ludzi w różnym wieku i pochodzących z różnych stron, także spoza naszej diecezji. Frekwencja pokazuje, że nabożeństwo to cieszy się rosnącą popularnością, dlatego żywimy głęboką nadzieję, że spotkamy się za rok!