Siedemdziesiąt lat minęło…

26 października 1947 roku, staraniem administratora apostolskiego, ks. Edmunda Nowickiego, w Gorzowie Wielkopolskim zainaugurowano działalność Wyższego Seminarium Duchownego, później przeniesionego do klasztoru w Paradyżu.
Po siedemdziesięciu latach historia zatoczyła koło – 26 października 2017 roku, kolejny raz w murach wspomnianego klasztoru, odbyła się jubileuszowa inauguracja roku akademickiego.

                Uroczystości 70. rocznicy utworzenia najstarszej uczelni na Ziemi Lubuskiej rozpoczęły się Mszą świętą, której przewodniczył ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Warto zauważyć, że paradyskie seminarium do lat 80.
było ośrodkiem formacji kapłanów dla aż trzech dzisiejszych diecezji: zielonogórsko-gorzowskiej, szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupem ostatniej z wymienionych jest ks. bp Edward Dajczak, wychowanek, a potem także rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, który podczas jubileuszowej Eucharystii wygłosił do zgromadzonych słowo Boże. Wymienione wyżej diecezje reprezentowali także alumni seminariów duchownych w Szczecinie i Koszalinie.

                Po zakończeniu liturgii akcja uroczystości przeniosła się do auli św. Józefa. Tam, po odśpiewaniu hymnu Gaude Mater Polonia, w okolicznościowym przemówieniu ks. rektor Dariusz Mazurkiewicz uznał nowy rok akademicki 2017/2018 za otwarty. Potem przyszedł czas na podsumowanie minionego roku akademickiego, a dokonał tego ks. prefekt Radosław Gabrysz. Później nastąpiła uroczysta immatrykulacja, czyli przyjęcie w grono studentów, pięciu alumnów pierwszego roku formacji. Był to dla nich jeden z najważniejszych dni w czasie pobytu w seminarium. Wysłuchaliśmy potem krótkiego koncertu w wykonaniu kwartetu z Filharmonii Zielonogórskiej, a potem również niedługiego, ale bogatego w treść wykładu inauguracyjnego, który wygłosił ks. Paweł Prüfer, profesor Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. i wykładowca katolickiej nauki społecznej. Całość zakończyła alokucja wygłoszona przez biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego.

                Podsumowaniem całej uroczystości był obiad, natomiast pod koniec posiłku na gości czekała niespodzianka w postaci tortu, będącego makietą budynku seminaryjnego.


Fotogaleria z wydarzenia dostępna tutaj