Rekolekcje

W dniach od 28 września do 1 października w naszym seminarium odbyły się rekolekcje z racji rozpoczęcia nowego roku formacyjnego. Tegoroczne rekolekcje prowadził ks. kan. dr Marek Wilczewski- dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz wykładowca homiletyki w tamtejszym seminarium. Motywem przewodnim rekolekcji było zagadnienie:
"Najpierw człowiek, potem kapłan". Podczas nauk rekolekcyjnych mogliśmy się przekonać, jak bardzo jest ważne człowieczeństwo w życiu kapłana oraz odpowiednie podejście w pracy z drugim człowiekiem. Ksiądz rekolekcjonista chętnie dzielił się z nami swoim doświadczeniem kapłaństwa oraz odpowiadał na liczne pytania związane z odpowiednim przygotowaniem się do posługi kapłańskiej i pracy z ludźmi. Czas modlitwy, zwłaszcza tej osobistej, był okazją do zastanowienia się nad realizacją powołania oraz podejmowania postanowień i pracy nad sobą na nowy rok formacyjny. Księdzu rekolekcjoniście serdecznie dziękujemy za przeprowadzone rekolekcje, a wszystkim innym dziękujemy za otaczanie nas modlitwą w czasie rekolekcji.