"Powróciliście do tego domu odmienieni"

29 maja - po trzech tygodniach nieobecności, do naszego domu powrócili tegoroczni neoprezbiterzy. Lecz tym razem, jak zauważył ks. Rektor dr Dariusz Mazurkiewicz, odmienieni. Nie pod względem fizycznym, lecz duchowym.
Neoprezbiterzy: ks. Dariusz Korolik, ks. Marcin Krzyżanowski, ks. Bartosz Warwarko, ks. Tomasz Westfal, ks. Rafał Witkowski oraz ks. Wojciech Żabiński, zgodnie z wieloletnim zwyczajem, kilka dni po otrzymaniu Święceń Prezbiteratu, sprawowali w kościele seminaryjnym Mszę Świętą prymicyjną, w której uczestniczyła cała nasza wspólnota wraz Księżmi Formatorami i Profesorami oraz świeckimi pracownikami naszego seminarium. Podczas Mszy Świętej kazanie wygłosił ks. dr Wojciech Lechów.

Fotogaleria