Pierwszy Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

17.03.2018 to szczególny dzień dla naszej diecezji. Po fazie przygotowawczej synodu, nastąpił czas właściwych obrad synodu. Inauguracyjna sesja, która odbyła się w Zielonej Górze, była też spotkaniem całego Kościoła lokalnego podczas Eucharystii sprawowanej w parafii Ducha Świętego pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego - Tadeusza Lityńskiego. 

Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne tutaj.