Peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Z racji przypadającej w tym roku 100. rocznicy objawień Maryjnych w Fatimie, parafie naszej diecezji nawiedza kopia figury Matki Bożej Fatimskiej, pobłogosławiona przez Ojca Świętego Franciszka. W środę 4 września na szlaku nawiedzenia znalazło się także nasze seminarium.

Nawiedzenie rozpoczęło się uroczystym wniesieniem figury do kościoła, po czym rozpoczęła się modlitwa różańcowa, a po niej uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. rektora Dariusza Mazurkiewicza. Pod koniec Mszy okolicznościową katechezę na temat fatimskiego orędzia Matki Bożej wygłosił w języku angielskim zakonnik ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, pełniącego rolę kustosza figury w czasie jej peregrynacji. Chętni mieli także możliwość przyjęcia karmelitańskiego szkaplerza, będącego znakiem przynależności do Maryi.

Wieczorem odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu – najpierw wspólnotowa, potem indywidualna, trwająca do północy. Mieliśmy możliwość uczcić Jezusa ukrytego pod postacią chleba, ale także spotkać się bliżej z Jego Matką, o której przypominała nam nieustannie stojąca obok figura.

W czwartek rano, po Mszy świętej, figura Najświętszej Panny opuściła paradyskie seminarium, by nawiedzić parafię w Jordanowie.