Ołtarz główny nabrał nowego blasku

Na przełomie grudnia i stycznia zakończono VIII i ostatni już etap prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Marcina z Tours w pocysterskim opactwie, obecnie siedzibie Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. Tegoroczne prace objęły konserwację środkowej kondygnacji ołtarza z kartuszem herbowym i pięcioma aniołami oraz ramą i obrazem św. Marcina. Wykonano także konserwację obrazu z pola głównego wraz z ramą, gzymsy, rzeźby ojców Kościoła z dolnej kondygnacji św. Grzegorza i Ambrożego oraz Św. Piotra i Pawła. Konserwacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace przy obrazie Wniebowzięcia NMP dotowane były przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury z funduszy Komisarza ds. Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec.