Nabożeństwo o jedność

   Jak co roku, w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia), w murach naszego seminarium odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, gromadzące na wspólnej modlitwie przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. Tegoroczne spotkanie odbyło się 24 stycznia.       

   Pomysłodawcami nabożeństwa byli w tym roku chrześcijanie z Karaibów, a przebiegało ono pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła się mocą”, zaczerpniętym z Księgi Wyjścia. Wspólnej modlitwie przewodniczył ks. rektor Dariusz Mazurkiewicz, a okolicznościowe kazanie wygłosił superintendent Kościoła ewangelickiego Frank Schürer-Behrmann. Nawiązał w nim nie tylko do tematu spotkania, przytaczając poszczególne sceny biblijne ukazujące działanie Bożej mocy, ale także do sytuacji karaibskich wyznawców Chrystusa, którym ewangeliczne orędzie wolności zostało przyniesione wraz z fizyczną niewolą ze strony kolonizatorów. Na koniec podziękował wspólnocie seminaryjnej za możliwość wygłoszenia słowa, jednocześnie podkreślając więzi przyjaźni, jakie łączą go z Kościołem Katolickim .

   Ukoronowaniem nabożeństwa ekumenicznego było złożenie wspólnego wyznania wiary poprzez odmówienie Składu Apostolskiego, a także wspólny śpiew w kaplicy i kolacja w refektarzu.

kl. Dawid Klepusewicz

Przejdź do fotogalerii z tego wydarzenia