Informacja dla wspólnot "Przyjaciół Paradyża"

Rekolekcje dla liderów parafialnych kół „Przyjaciół Paradyża” odbędą się w Wyższym
Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu, w dniach
31 sierpnia - 2 września 2018 r.
Z każdego parafialnego koła zapraszamy lidera oraz 1-2 osoby towarzyszące.
Ponieważ chcemy jak najlepiej przygotować się do przyjęcia naszych Gości, prosimy
o zgłaszanie uczestnictwa najpóźniej do dnia 29 sierpnia (środa), telefonicznie pod numerem:
68 381 10 21.                     

ks. Grzegorz Słapek - Moderator Duchowego Dzieła Pomocy Powołaniom „Przyjaciele Paradyża"