Dzień skupienia

Po dłuższej przerwie, w dniach 20-21 maja, znowu przeżywaliśmy w naszej wspólnocie dzień skupienia. Tym razem przez czas modlitwy i refleksji prowadził nas ks. dr Dariusz Wołczecki – rezydent parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie, poprzedni ojciec duchowny, a obecnie wykładowca teologii duchowości w naszym seminarium.

Hasło przewodnie naszego skupienia, zaczerpnięte z Ewangelii według św. Jana (J 14,15): Jeżeli Mnie miłujecie…, już samo w sobie zmuszało do postawienia pytań: Czy miłuję Boga? Jak wygląda moja miłość? Czy rzeczywiście jest to miłość Boga? I w końcu: jeśli miłuję – to co takiego? Dzień skupienia był okazją do poszukiwania odpowiedzi na te pytania, do zmierzenia się z samym sobą: Jak wygląda moja rola w planie zbawienia, które Bóg mi oferuje? Jak wygląda moja modlitwa, medytacja – czy rzeczywiście jest to spotkanie z Panem? Poznaliśmy także niezwykłą delikatność Bożego Serca, zranionego przez ludzki grzech i nieposłuszeństwo, a ową ranę – zgodnie ze słowami ks. Wołczeckiego – Bóg „zamienia w bramę ratunku”, jakim jest spotkanie z Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania.

Pomocą do szukania odpowiedzi na Bożą miłość było rozważanie tekstów Pisma Świętego i św. Augustyna, ale także konferencje, wspólne śpiewy, adoracje Najświętszego Sakramentu, a także -wieńczące ten czas refleksji - nabożeństwo majowe, odprawione pod figurą Niepokalanej, stojącą przed kościołem seminaryjnym.