Wśród nocnej ciszy...

Zgodnie z tradycją, na chwilę przed wyjazdem alumnów na święta do domów, odbyła się wigilia seminaryjna. Liczna obecność gości, w tym biskupa diecezjalnego, biskupów seniorów, księży profesorów, przyjaciół naszego domu oraz alumnów sprawiła, że domowa atmosfera była na wyciągnięcie ręki. Nie brakowało oczywiście uroczystego zapalenia świecy, odczytania fragmentu Pisma Świętego oraz wspólnego łamania się opłatkiem. Tradycyjne potrawy wigilijne oraz wspólny śpiew kolęd, pozwoliły poczuć nadchodzącą noc, podczas której narodzi się Jezus. 

Zdjęcia dostępne tutaj

By służyć Kościołowi...

8 grudnia, kiedy w Kościele przeżywamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w naszej wspólnocie seminaryjnej odbyły się obrzędy przyjęcia kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu oraz ustanowienia akolitów.
Z rąk Biskupa Pawła Sochy 7 kleryków z IV roku otrzymało posługę akolitatu i odtąd będą posługiwać
w sposób szczególny przy Ołtarzu Pańskim,
a także jako nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Z kolei 6 współbraci ze starszych roczników stało się oficjalnie kandydatami do święceń. Zobowiązali się w ten sposób do jeszcze większej troski o rozwój życia duchowego oraz solidnego przygotowania do święceń. Wszystkich alumnów, a zwłaszcza kandydatów do święceń polecamy modlitwie, aby mogli jak najlepiej przygotować się do służby w Kościele. 

Fotorelacja dostępna tutaj

Siedemdziesiąt lat minęło…

26 października 1947 roku, staraniem administratora apostolskiego, ks. Edmunda Nowickiego, w Gorzowie Wielkopolskim zainaugurowano działalność Wyższego Seminarium Duchownego, później przeniesionego do klasztoru w Paradyżu.
Po siedemdziesięciu latach historia zatoczyła koło – 26 października 2017 roku, kolejny raz w murach wspomnianego klasztoru, odbyła się jubileuszowa inauguracja roku akademickiego.

                Uroczystości 70. rocznicy utworzenia najstarszej uczelni na Ziemi Lubuskiej rozpoczęły się Mszą świętą, której przewodniczył ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Warto zauważyć, że paradyskie seminarium do lat 80.
było ośrodkiem formacji kapłanów dla aż trzech dzisiejszych diecezji: zielonogórsko-gorzowskiej, szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupem ostatniej z wymienionych jest ks. bp Edward Dajczak, wychowanek, a potem także rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, który podczas jubileuszowej Eucharystii wygłosił do zgromadzonych słowo Boże. Wymienione wyżej diecezje reprezentowali także alumni seminariów duchownych w Szczecinie i Koszalinie.

                Po zakończeniu liturgii akcja uroczystości przeniosła się do auli św. Józefa. Tam, po odśpiewaniu hymnu Gaude Mater Polonia, w okolicznościowym przemówieniu ks. rektor Dariusz Mazurkiewicz uznał nowy rok akademicki 2017/2018 za otwarty. Potem przyszedł czas na podsumowanie minionego roku akademickiego, a dokonał tego ks. prefekt Radosław Gabrysz. Później nastąpiła uroczysta immatrykulacja, czyli przyjęcie w grono studentów, pięciu alumnów pierwszego roku formacji. Był to dla nich jeden z najważniejszych dni w czasie pobytu w seminarium. Wysłuchaliśmy potem krótkiego koncertu w wykonaniu kwartetu z Filharmonii Zielonogórskiej, a potem również niedługiego, ale bogatego w treść wykładu inauguracyjnego, który wygłosił ks. Paweł Prüfer, profesor Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. i wykładowca katolickiej nauki społecznej. Całość zakończyła alokucja wygłoszona przez biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego.

                Podsumowaniem całej uroczystości był obiad, natomiast pod koniec posiłku na gości czekała niespodzianka w postaci tortu, będącego makietą budynku seminaryjnego.


Fotogaleria z wydarzenia dostępna tutaj 
Witaj, Oblubienico Dziewicza...

Już od bardzo wielu lat Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu organizuje Akatyst ku czci Bogurodzicy – hymn liturgiczny, wysławiający przymioty Matki Najświętszej. Zgromadzeni w świątyni chrześcijanie spotykają się przy zgaszonych światłach, rozjaśniając otoczenie jedynie za pomocą niewielkich świec, które odpalają od paschału. Wierni, oddają część Oblubienicy Dziewiczej w postawie stojącej, śpiewając przy akompaniamencie chóru. W tym roku składał się on nie tylko z kleryków naszego seminarium, ale także z uczestników Szkoły Animatora i zaproszonych gości.

                14 października br. do Paradyża przybyło ok. 1000 wiernych, w tym ponad 30 kapłanów. Wspólna modlitwa została zapoczątkowana Różańcem
o godz. 17:00 – nabożeństwu przewodniczył ks. Tadeusz Kuźmicki, ojciec duchowny naszego seminarium. Punktualnie o godz. 18:00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Grzegorz Słapek – drugi z duchowych przewodników paradyskich alumnów. Po Mszy świętej przybyli goście zostali zaproszeni na poczęstunek,
a o godz. 20:00 wybrzmiał śpiew otwierający akatyst.

                Tekst tego hymnu liturgicznego określa Maryję m.in. jako „drabinę, po której sam Bóg z nieba zstąpił”, „szafarkę wszech dobrodziejstw Bożych”, czy „bastion niezdobyty Kościoła świętego”. Pragnienie uczczenia Matki Zbawiciela gromadzi ludzi w różnym wieku i pochodzących z różnych stron, także spoza naszej diecezji. Frekwencja pokazuje, że nabożeństwo to cieszy się rosnącą popularnością, dlatego żywimy głęboką nadzieję, że spotkamy się za rok!

Peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Z racji przypadającej w tym roku 100. rocznicy objawień Maryjnych w Fatimie, parafie naszej diecezji nawiedza kopia figury Matki Bożej Fatimskiej, pobłogosławiona przez Ojca Świętego Franciszka. W środę 4 września na szlaku nawiedzenia znalazło się także nasze seminarium.

Nawiedzenie rozpoczęło się uroczystym wniesieniem figury do kościoła, po czym rozpoczęła się modlitwa różańcowa, a po niej uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. rektora Dariusza Mazurkiewicza. Pod koniec Mszy okolicznościową katechezę na temat fatimskiego orędzia Matki Bożej wygłosił w języku angielskim zakonnik ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, pełniącego rolę kustosza figury w czasie jej peregrynacji. Chętni mieli także możliwość przyjęcia karmelitańskiego szkaplerza, będącego znakiem przynależności do Maryi.

Wieczorem odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu – najpierw wspólnotowa, potem indywidualna, trwająca do północy. Mieliśmy możliwość uczcić Jezusa ukrytego pod postacią chleba, ale także spotkać się bliżej z Jego Matką, o której przypominała nam nieustannie stojąca obok figura.

W czwartek rano, po Mszy świętej, figura Najświętszej Panny opuściła paradyskie seminarium, by nawiedzić parafię w Jordanowie.