Paradisus

Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu

   

   

   

 

 

 

Najbliższe wydarzenia

 • 29 04
  Rocznikowy wyjazd formacyjny - " Majówka" 01:00

 • 05 05
  Zakończenie okresu propedeutycznego- Przymierze Formacyjne

 • 06 05
  Zakończenie wykładów VI roku i początek sesji zaliczeniowej

 • 29 04 - 07 05
 • 07 05 - 12 05
 • 14 05 - 15 05
 • 15 05 - 22 05
 • 22 05 - 26 05
 • 26 05 - 29 05