Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie - Paradyżu
Gościkowo 3 66-200 Świebodzin
Telefony : Centrala 683811021
Kancelaria rektorska 683820887   Biuro administracyjne: 683811108

Wyższe Seminarium Duchowne
w Gościkowie - Paradyżu

Kościół seminaryjny

Wyposażenie Kościoła poklasztornego NMP i św. Marcina pochodzi niemal w całości z XVIII w. Wielki ołtarz z 1739 r. jest pierwszorzędnym osiągnięciem późnobarokowego snycerstwa śląskiego. Między kolumnami ustawione są ponadnaturalne figury świętych. Po bokach tabernakulum znajdują się przeszkolone i misternie rzeźbione gabloty zawierające relikwiarze z XVI i XVII w.

Chrzcielnica

Drewniana, renesansowa, w kształcie ośmiobocznego kielicha. Prawdopodobnie pochodzi z kościoła z Wysokiej. Ozdobiona jest biało-niebieską marmoryzacją, srebrzeniami laserowymi intensywną zielenią i czerwienią oraz zwieńczona figurą baranka.

Ogrody paradyskie

Ogrody przylegające do kościoła i klasztoru, ozdobą ich jest zespół pięciu figur kamiennych z XVIII wieku, przedstawiających świętych.

Wywiad z dr. Schabe

kl. Radosław Zemsta

                   image0001Gościliśmy 27 stycznia br. w naszym seminarium przedstawicieli z Fundacji Ochrony Zabytków Kultury z siedzibą w Goerlitz. Przedstawicielami byli Pan Udo Donau – członek zarządu fundacji oraz Pan dr Peter Schabe – dyrektor zarządzający. Zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie wywiadu z naszymi gośćmi zza Odry, którzy przyjechali do Paradyża w związku z zakończeniem kolejnego etapu prac konserwatorskich. Wywiad dotyczył działalności Fundacji oraz współpracy Niemiecko – Polskiej w sferze rewitalizacji zabytków kultury środkowego nadodrza.

 

                             

Posługa Lektoratu

kl. Radosław Zemsta

         26 lutego alumni III roku przyjmą strój duchowny oraz posługę lektoratu. Uroczystości przewodniczyć będzie J.E. Ks. Bp Adam Dyczkowski.Odbędzie się ona w kościele seminaryjnym o godzinie 11.00. W czasie bezpośredniego przygotowania polecajmy ich modlitwie.

Kandydatami do lektoratu są:

kl. Łukasz Bajcar , parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie,

kl. Marc-Thilo Glowacki, parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie,

kl. Paweł Karkusiński , parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Żarach,

kl. Dawid Klepusewicz , parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli,

kl., Dawid Lewandowski , parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie,

kl. Paweł Mikołajczak , parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie,

kl. Dawid Niewiadomski , parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku,

kl. Grzegorz Zajadlak , parafia pw. św. Mikołaja w Skwierzynie,

kl. Radosław Zemsta , parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu.

Sesja Egzaminacyjna

kl. Radosław Zemsta

sesjaOd 23 stycznia do 2 lutego w Wyższym Seminarium Duchownym trwa sesja egzaminacyjna , w której każdy alumn mógł wykazać się owocami swojej pracy nad formacją intelektualną.

Jak wygląda „sesja” w Paradyżu? Jest to czas wyjątkowo ciekawy, w którym funkcjonujemy nieco inaczej niż w ciągu całego roku. Zasadniczą różnicą jest brak wykładów, dzięki czemu zyskujemy czas na solidną powtórkę przed zmaganiami egzaminacyjno-zaliczeniowymi. Papież Benedykt XVI nauczał: „ Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem (…)”. Aby stać się takowymi „specjalistami” klerycy naszego seminarium formują się na trzech płaszczyznach: ludzkiej, duchowej oraz intelektualnej.

W duchu wspólnoty

kl. Dawid Klepusewicz

             W dniach 21-22 stycznia, u progu sesji egzaminacyjnej, jak co roku, klerycy przeżywali dzień skupienia, którego tematem były relacje we wspólnocie. Prowadził go ojciec duchowny, ks. Artur Adamczak, a tłem dla rozważań był fragment Ewangelii według św. Mateusza (Mt 18,1-22), nazywany „mową kościelną” Jezusa.

            Rozważania nad tekstem Ewangelii i konferencje ks. Artura były prowadzone w oparciu o rytm lectio divina. Szczególnym punktem dnia skupienia była nocna adoracja Najświętszego Sakramentu na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa, a także – po południu w niedzielę – Koronka do Miłosierdzia Bożego. Był to także czas bardzo ważny dla alumnów V roku w związku z wystawianiem opinii, mających wpływ na dopuszczenie do sakramentu kapłaństwa.

            Dzień skupienia zakończył się uroczystymi Nieszporami.

Prosząc o beatyfikację

kl. Rafał Zbrożek

pluta           21 stycznia 2017 r. nasz Kościół diecezjalny obchodził kolejną rocznicę śmierci Sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty. Z tej okazji w kościele katedralnym w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego, Tadeusza Lityńskiego. Oprawę liturgiczną tej uroczystości przygotowali klerycy naszego seminarium duchownego, by razem ze zgromadzonym prezbiterium oraz wiernymi prosić o rychłą beatyfikację bp. Pluty.

 

 Fot: Krzysztof Król

 

            

 

Nabożeństwo Ekumeniczne w Paradyżu

kl. Radosław Zemsta

ekumenizm02Kościół w styczniu obchodzi Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczne spotkania i nabożeństwa ekumeniczne przebiegają pod myślą z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian: „ Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”.

20 stycznia takie nabożeństwo odbyło się również w naszym Seminarium. Nabożeństwu przewodniczył ks.dr hab.  Grzegorz Chojnacki, natomiast kazanie wygłosił pastor Dariusz Lik.

  Zobacz galerię